آچیلان صنعت

ساختمان راس برج میلاد تراز ۲۶۱ الی ۲۷۷ توسط مهندسین شرکت آچیلان صنعت پاسارگاد، اجرای نمای آلومینیومی منحصر بفرد آن انجام گرفته است.