• info[at]espadsanat[dot]com
فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فوق صنعتی

درب آشیانه کشتی

درب شیشه ای اتوماتیک

پرطرفدارترین درب برقی می باشد که به چندین مدل درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می شود همچون درب اتوماتیک تلسکوپی، درب اتوماتیک نیم گرد، درب اتوماتیک ...

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فوق صنعتی

درب آشیانه قطار

درب ضد اشعه :

درب ضد اشعه یا X-RAY

در فرودگاه ها و نیز در بیمارستان های هسته ای و در مصارف اتمی و ... کاربرد دارد

درب ضد اشعه به صورت اتوماتیک و دستی تولید می شود

درب ضد اشعه :

درب ضد اشعه یا X-RAY

در فرودگاه ها و نیز در بیمارستان های هسته ای و در مصارف اتمی و ... کاربرد دارد

درب ضد اشعه به صورت اتوماتیک و دستی تولید می شود

درب شیشه ای اتوماتیک

پرطرفدارترین درب برقی می باشد که به چندین مدل درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می شود همچون درب اتوماتیک تلسکوپی، درب اتوماتیک نیم گرد، درب اتوماتیک ...

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های صنعتی

درب های اینترلاک - دوبل

درب شیشه ای اتوماتیک

پرطرفدارترین درب برقی می باشد که به چندین مدل درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می شود همچون درب اتوماتیک تلسکوپی، درب اتوماتیک نیم گرد، درب اتوماتیک ...

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های صنعتی

ذرب گردان اتومات

درب ضد اشعه :

درب ضد اشعه یا X-RAY

در فرودگاه ها و نیز در بیمارستان های هسته ای و در مصارف اتمی و ... کاربرد دارد

درب ضد اشعه به صورت اتوماتیک و دستی تولید می شود

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فروشگاهی

تلسکوپی یکطرفه

درب ضد اشعه :

درب ضد اشعه یا X-RAY

در فرودگاه ها و نیز در بیمارستان های هسته ای و در مصارف اتمی و ... کاربرد دارد

درب ضد اشعه به صورت اتوماتیک و دستی تولید می شود

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فروشگاهی

تلسکوپی دوطرفه

درب شیشه ای اتوماتیک

پرطرفدارترین درب برقی می باشد که به چندین مدل درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می شود همچون درب اتوماتیک تلسکوپی، درب اتوماتیک نیم گرد، درب اتوماتیک ...

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فروشگاهی

نیم گرد - هلالی

درب شیشه ای اتوماتیک

پرطرفدارترین درب برقی می باشد که به چندین مدل درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می شود همچون درب اتوماتیک تلسکوپی، درب اتوماتیک نیم گرد، درب اتوماتیک ...

فروردين 02, 777
منتشرشده در درب های فروشگاهی

درب های خاص سفارشی

درب ضد اشعه :

درب ضد اشعه یا X-RAY

در فرودگاه ها و نیز در بیمارستان های هسته ای و در مصارف اتمی و ... کاربرد دارد

درب ضد اشعه به صورت اتوماتیک و دستی تولید می شود

صفحه1 از2

تماس

  • تهران،بازار آهن مکان،فاز 1 مرکزی،پلاک 46/47

  • 22261794 (021)

  • info[at]espadsanat[dot]com

  • شنبه تا چهارشنبه   : 09:30 – 17:00
    پنج شنبه   : 09:30 – 13:00
    جمعه         : تعطیل